Kul att du är intresserad av att boka din skidresa hos Kungsberget!

Fyll i ditt namn och och telefonnummer så ringer vi upp!
När vill du bli uppringd? Skicka
Boka online

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Kungsbergets Fritidsanläggningar AB, org.nr. 556528-0434, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter du registrerar, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, när du t.ex. gör en bokning, kontaktar vår resesäljavdelning eller genomför en betalning.

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken den lagliga grunden för behandlingen är samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din bokning och betalning hos oss. Din bokning kan ex inkludera boende, skidutrustning, skidskola, liftkort samt eventuella ytterligare tillbehör.

Laglig grund: Fullgörande av avtal, vid bokning av bord gäller samtycke

Lagringstid: Dina uppgifter rensas 2 år efter senaste bokning, vid bokning av bord gäller 6 mån

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna skapa och administrera ett konto hos oss (Mina Sidor). Via Mina sidor kan du se dina bokningar samt göra vissa ändringar och lägga till ytterligare produkter.

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Lagringstid: Dina uppgifter rensas 2 år efter senaste bokning

 

Vi behandlar dina personuppgifter såsom mail-adress då vi skickar dig relevant information kring din bokning, såsom tider för incheckning, vägbeskrivning mm.

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Lagringstid: Vi rensar din mailadress från detta utskick efter aktuell säsong

 

Har ni valt att boka till RUT-avdrag behandlas ditt personnummer för detta ändamål. Vi följer Skatteverkets direktiv för denna hantering.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Lagringstid: Vi raderar uppgifterna efter avslutat ärende. Uppgifterna finns kvar hos Skatteverket.

 

Vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss exempelvis via mail, chat eller i sociala medier.

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringstid: Uppgifter rensas när ärendet är avslutat, i sociala medier ligger uppgifter kvar

 

Du har möjlighet att ta emot nyhetsbrev från Branäs Fritidscenter AB, gällande vad som händer i anläggningen, när vi öppnar bokningen för säsongen osv. Som prenumerant av vårt nyhetsbrev kan du själv avregistrera dig via länk i utskicket.

Laglig grund: Samtycke

Lagringstid: Uppgifterna behandlas tills du avslutar prenumerationen

 

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter vid teknisk support och felsökning i våra bokningssystem.

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringstid: Uppgifterna kan komma att behandlas under den tid teknisk support av våra bokningssystem genomförs.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Kungsbergets Fritidsanläggningar AB. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag Branäsgruppen AB (org.nr. 556694-2107) och dess dotterbolag ingående i Branäsgruppkoncernen samt våra samarbetspartners för de angivna ändamålen.

 

Som prenumerant av vårt nyhetsbrev hanteras din mail-adress av vår samarbetspartner Mailchimp, som lagrar uppgifterna på sina servrar i USA.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att maila till info@kungsberget.se eller ringa oss på 054-13 26 00.

Kontakt

Kungsbergets Fritidsanläggningar AB
Branäsgruppen AB
Drottninggatan 40
652 25 Karlstad

Telefon: 054-13 26 00
E-post: info@kungsberget.se

Väder
Pister
0/22
Liftar
0/12
Webbkamera
Snödjup
0cm
Temperatur
Temp
Längsta åk
1700m
Längdspår
0/2km