Vinter Sommar
Pistkarta
Boka
Brand logo

Visa Pistkarta
Vinter Sommar
Mycket lätt
Lätt, för de flesta åkare
Övriga backar
Medelsvårt
Brant, för erfarna åkare
Kvällsskidåkning till 21 på torsdagar
Filtrera Filter icon
Tab icon
Backar
Tab icon
Liftar
Tab icon
Längdspår
7 Skidskolebacken Stängd:
9 Gammelflacken Stängd:
10 Nedförsbacken Stängd:
14 Björnbuseland Stängd:
16 Rundturen Stängd:
17 Vesslan Stängd:
21 Transporten Stängd:
22 Nintendo Land Stängd:
23 Fikasvängen Stängd:
24 Busbacken Stängd:
2 Familjebacken Stängd:
6 Restaurangbacken Stängd:
13 Kungens kurva Stängd:
15 Korridoren Stängd:
18 Solsvängen Stängd:
19 Solstinget Stängd:
20 Stefans backe Stängd:
1 Johans backe Stängd:
3 Mittbacken Stängd:
11 Västbacken Stängd:
12 Träningsområde Stängd:
4 Noréns Stängd:
5 Gammelbacken Stängd:
8 Kopparbacken Stängd:
Pulkabacken i Björnbuseland Stängd:
Västra parken Grön linje med boxar, hopp och rails Grön linje med boxar, hopp och rails Stängd:
Södra parken Stängd:
Big Air Bag- Västra parken Stängd:
Selftimerbanan Stängd:
Puckelpisten MIndre puckelpist MIndre puckelpist Stängd:
Big Air Bag Landing Stängd:
Lilla Skicrossbanan Restaurangbacken Restaurangbacken Stängd:
C. Kungs8:an   Stollift Stängd:
A. Sydlift 1   Ankarlift Stängd:
A. Sydlift 2   Ankarlift Stängd:
B. Trestolen   Stollift Stängd:
F. Västliften   Ankarlift Stängd:
F. Västliften   Knapplift Stängd:
F. Tvåstolsliften   Stollift Stängd:
G. Björnliften   Knapplift Stängd:
D. Skidskoleliften   Knapplift Stängd:
E. Lillknappen   Knapplift Stängd:
H. Busliften   Knapplift Stängd:
Björnbusens åkband   Åkband Stängd:
Busbandet   Åkband Stängd:
Kungslodge åkband   Åkband Stängd:
3-stolens åkband   Åkband Stängd:
Natursnö   2.8km  Stängd:
Tillverkad snö   0.8km  Stängd: