Vinter Sommar
Pistkarta
Öppettider
Boka
Brand logo

Visa Pistkarta
Vinter Sommar
Mycket lätt
Lätt, för de flesta åkare
Övriga backar
Medelsvårt
Brant, för erfarna åkare
Kvällsskidåkning till 21 på torsdagar
Filtrera Filter icon
Tab icon
Backar
Tab icon
Liftar
Tab icon
Längdspår
7 Skidskolebacken Stängd:
9 Gammelflacken Stängd:
10 Nedförsbacken Stängd:
14 Björnbuseland Stängd:
16 Rundturen Stängd:
17 Vesslan Stängd:
21 Transporten Stängd:
22 Nintendo Land Stängd:
23 Fikasvängen Stängd:
24 Busbacken Stängd:
25 Prinsbacken Stängd:
2 Familjebacken Stängd:
6 Restaurangbacken Innehåller rails och boxar. Innehåller rails och boxar. Stängd:
13 Kungens kurva Stängd:
15 Korridoren Stängd:
19 Solstinget Stängd:
20 Stefans backe Stängd:
18 Solsvängen Ski Route - öppnar på natursnö Ski Route - öppnar på natursnö Stängd:
1 Johans backe Stängd:
3 Mittbacken Stängd:
11 Sara Hector-backen Stängd:
12 Träningsområde Ski Route - öppnar på natursnö. Ski Route - öppnar på natursnö. Stängd:
4 Noréns Stängd:
5 Gammelbacken Stängd:
8 Kopparbacken Stängd:
Pulkabacken i Björnbuseland Stängd:
Västra parken Parken innehåller en grön, blå och röd linje samt boxar och rails i olika svårighetsgrader. Parken innehåller en grön, blå och röd linje samt boxar och rails i olika svårighetsgrader. Stängd:
Rails och box Högersidan i Restaurangbacken Högersidan i Restaurangbacken Stängd:
Big Air Bag- Västra parken Stängd:
Björnbuseland mini Stängd:
Selftimer Stängd:
Puckelpisten Stängd:
Big Air Bag Landing Stängd:
Björnbusebana skidskolebacken Stängd:
Karusell Björnbuseland Stängd:
Karusell Björbuseland mini Stängd:
Terrängvågor Prinsbacken Stängd:
Snow Park mini Stängd:
Terrängvågor Björnbuseland Stängd:
C. Kungs8:an   Stollift Stängd:
A. Sydlift 1   Ankarlift Stängd:
A. Sydlift 2   Ankarlift Stängd:
B. Trestolen   Stollift Stängd:
F. Västliften   Ankarlift Stängd:
F. Västliften   Knapplift Stängd:
F. Tvåstolsliften   Stollift Stängd:
G. Björnliften   Knapplift Stängd:
D. Skidskoleliften   Knapplift Stängd:
E. Lillknappen   Knapplift Stängd:
H. Busliften   Knapplift Stängd:
I. Prinsknappen   Knapplift Stängd:
Björnbusens åkband   Åkband Stängd:
Busbandet   Åkband Stängd:
Kungslodge åkband   Åkband Stängd:
Natursnö   2.8km  Öppnar vid tillräckligt mycket natursnö. Stängd: